Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

Nostalgia for peace

'Nostalgia'' compilation is dedicated to children who are forced to live with war...

Stop War

Share A Smile

Share Love

 

Η συλλογή ''Nostalgia'' φτιάχτηκε και είναι αφιερωμένη για τα παιδιά,τα οποία ζουν σε πεδία μάχης και είναι αναγκασμένα να βιώνουν καθημερινά τον τρόμο και την απανθρωπιά ενός πολέμου...

Stop War.Share A Smile.Share Love

hard times

The Long Wives ~ Dark Horse

The Long Wives ~ Dark Horse Zinner And KO Remix

ανάμεσα στις πέτρες.......

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...