Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

nothing but memories


The last stroke of midnight dies.                            
All day in the one chair                                          
From dream to dream and rhyme to rhyme I have      
 ranged                                                                    
In rambling talk with an image of air:                      
Vague memories, nothing but memories.    

ανάμεσα στις πέτρες.......

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...